CHAMPIONS TRAVEL je preduzeće osnovano u Beogradu 2014. godine  čija je osnovna delatnost pružanje turističkih usluga odnosno organizacija turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu kao i prodaja avio karata. Posedujemo licencu organizatora turističkih putovanja OTP 144/2021 od 27.10.2021.

S obzirom na dragoceno profesionalno iskustvo našeg tima, u godinama koje su iza nas, postali smo tržišni lider u domenu organizacije sportskih putovanja, kako kroz organizaciju putovanja na takmičenja, pripreme i kampove za sportske ekipe iz različitih nivoa takmičenja (amaterske i profesionalne, seniorske i juniorske), tako i kroz organizaciju putovanja na velika sportska takmičenja  za publiku odnosno ljubitelje sporta i putovanja. Takođe, bitan segment poslovanja predstavljaju razni korporativni incentive programi. U skladu sa napred navedenim, u mogućnosti smo da putnicima koji u našoj organizaciji posećuju velika sportska takmičenja obezbedimo i ulaznice.

Profesionalnim sportskim ekipama nudimo vrhunski nivo usluge koji vam omogućuje da ostanete skoncentrisani na jedino što je bitno – loptu i teren, dok nama prepuštate kompletnu organizaciju vašeg putovanja, od planiranja preko pregovaranja sa transportnim kompanijama i smeštajnim kapacitetima do same realizacije puta. Svi segmenti su obuhvaćeni našom kompleksnom uslugom:

  • Detaljno planiranje putovanja kroz zvanične razgovore sa osobom iz Kluba zaduženom za tu aktivnost.
  • Odabir i rezervacija najpodobnije vrste transporta za dato putovanje bilo da je u pitanju zakup odn. čarter prevoz posebnim vozilima (minibus, autobus, putnički automobil), avionima, železničkim kompozicijama ili brodovima ili je u pitanju samo korišćenje dela kapaciteta na redovnim autobuskim, avionskim, železničkim ili brodskim linijama a sve to po najpovoljnijim mogućim cenama.
  • Odabir i rezervacija smeštajnih kapaciteta u skladu sa zahtevom Kluba a po najpovoljnijoj mogućoj ceni, uz obavezu da sve sobe rezervisane za Klub budu na istom spratu odn. delu hotela a ishrana prilagođena potrebama sportista u skladu sa jelovnikom koji dostavi stručno lice Kluba.
  • Organizacija transfera do sportskog borilišta na trening ili utakmicu
  • Prisustvo predstavnika Agencije tokom celog puta i boravka na odredištu. Dužnosti i obaveze predstavnika, osim da se stara da transport i smeštaj ekipe budu obavljeni u najboljem redu, jesu da svojim prisustvom i iskustvom predupredi pojavu bilo kakvog problema odn. da, ukoliko do bilo kakvog problema dođe, isti reši u najkraćem mogućem roku. Takođe, predstavnik Agencije stoji na raspolaganju Klubu za sve naknadne potrebe i servise koji od strane ovlašćenog lica Kluba budu naknadno zatraženi a nisu deo prethodno dogovorenih usluga.
  • Sve ostale usluge koje ovde nisu navedene a koje mogu doprineti ukupnom poboljšanju servisa.

    CHAMPIONS TRAVEL TEAM