paris-1574785PARIZ je glavni i najveći grad Francuske. Veći deo grada se nalazi na desnoj obali reke Sene. Latinska četvrt, univerzitetski i stambeni centar Pariza se nalaze na levoj obali reke. Grad je podeljen na 20 arondismana (opština). Arondismani su raspoređeni po spiralnoj šemi, sa prvim koji se nalazi u centru grada (ostrvo de la Site). Pariz se u prošlosti razvijao u koncentričnim krugovima oko ostrva Site, sve do današnjih granica koje su praktično ostale nepromjenjene gotovo jedan vek. Takođe je poznat po imenu "Grad svetlosti". Nadimak je dobio u 19.veku kao prvi grad u Evropi koji je započeo osvetljavanje ulica gasnim lampama. Danas, uže gradsko jezgro Pariza ima preko dva miliona stanovnika. Pariz je grad istorije i lepe arhitekture, večita inspiracija umetnika. Pariz ima na stotine vrednih istorijskih građevina, crkava, ulica, trgova, parkova, 160 muzeja, 200 umetničkih galerija,100 pozorišta, preko 650 bioskopa i više od 10.000 restorana.

PDFPARIZ - 4DANA-3NOĆI, MAJ - JUN 19