neptun portorož (1)

 
 

NEPTUN 4*

Hotel ima 89 prostranih dvokrevetnih soba koje su najprimernije za porodice sa decom i imaju mogučnost dodatnog ležaja tj trećeg ili četvrtog kreveta i svaka od njih poseduje kablovsku LCD TV, radio, telefon, mini bar, sef, pristup internetu iz zajedničkih prostorija. Doručak po principu švedskog stola a večera u jednom od restorana resorta LifeClass.


 

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate. Cena je garantovanasamozauplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije, a ostatak je podložanpromeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski - uplataavansaodnajmanje 40 % odukupnecenearanžmanaprilikomprijave, ostataknajkasnije 20 danaprepolaska

- kreditnim karticama

- preko računa

- kreditimaposlovnihbanaka

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


pozadina2a