riviera 1

 
 

RIVIERA Sup. 4*

Poseduje 176 soba i 7 suit sa balkonom i svaka soba je opremljena sa kablovskom LCD TV, radio, telefon, mini bar, sef, klima. Hotelski restoran je prostran sa vrhunskom domaćom i međunarodnom kuhinjom sa pogledom na more, bife za samoposluživanje, igraonica za decu, casino i povezan je bazenom sa hotelom Slovenija.


USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate. Cena je garantovanasamozauplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije, a ostatak je podložanpromeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski - uplataavansaodnajmanje 40 % odukupnecenearanžmanaprilikomprijave, ostataknajkasnije 20 danaprepolaska

- kreditnim karticama

- preko računa

- kreditimaposlovnihbanaka

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


pozadina2a