Hotel Slovenija (3)

 
 

Slovenija 5*

Poseduje 144 velikih i elegantnih soba, 16 apartmana sa balkonom i pogledom na Piranski zaliv. Sve sobe poseduju klimu, kablovski LCD TV, radio, telefon, mini bar, sef, priključak za internet.Restoran hotela je poznat po bogatoj domaćoj i međunarodnom kuhinjom. Hotel je povezan sa hotelom Riviera, bazenom sa grejanom morskom vodom.


USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate. Cena je garantovanasamozauplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije, a ostatak je podložanpromeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski - uplataavansaodnajmanje 40 % odukupnecenearanžmanaprilikomprijave, ostataknajkasnije 20 danaprepolaska

- kreditnim karticama

- preko računa

- kreditimaposlovnihbanaka

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


pozadina2a