hotel salinera strunjan (7)


 

Salinera 4* www.bernardingroup.si Nalazi se u parku okruženom portoroškom promenadom, spoljnih bazena i plaže.Poseduje restoran, Pineta bar, spoljni bazen sa grejanom morskom vodom, saunu, igralište za decu, plažu , garažu i ima 182 sobe a svaka od njih TV, direktnu telefonsku liniju, kupatilo sa tuš kabinom, klima, internet.

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate. Cena je garantovanasamozauplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije, a ostatak je podložanpromeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski - uplataavansaodnajmanje 40 % odukupnecenearanžmanaprilikomprijave, ostataknajkasnije 20 danaprepolaska

- kreditnimkarticama

- prekoračuna

- kreditimaposlovnihbanaka

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


pozadina2a